Projekt kolonihave

Det begyndte med absolut ingenting

På denne side kan I læse mit mit personlige kolonihave-projekt. På siden kan du læse om hvordan man kan skabe en lille frodig have fra ingenting på forholdsviskort tid.

I september 2014 købte jeg en kolonihave på 400 m2 i Gladsaxe ved København. Der stod et gammelt hus på grunden, som var i så dårlig stand, at jeg var nødt til at rive det ned. Haven bestod primært af græs og et bed langs den ene side af haven.

Råhus på grunden – en start

Huset blev fjernet, og der blev anlagt kloak og helårsvand. Eneste beplantning på daværende tidspunkt var et æbletræ, en halv rhododendron og en udpint syren. I maj 2015 fik jeg sat et lille råhus på grunden. Det er principielt skallen af et hus uden indmad. Senere tilkom en råhus-tilbygning. Jeg havde kun budget til meget få håndværker-timer, så de blev brugt med omhu. 90 procent af det indvendige i huset har jeg bygget selv, sammen med en nabo. Det var i sig selv en kæmpe proces. Meget lærerigt og meget givende. Også ressourcekrævende, men det mærker man ikke, når man er i godt selskab og optaget af at skabe noget.

Jeg brugte vinteren på at tegne en haveplane. Jeg ville gerne have en have, der var godt skærmet fra vejen. En hemmelig have, som først åbenbarede sig, når man trådte ind i haven. Jeg lavede en parkeringsplads med kastaniehegn ud mod vejen, hvor der skulle plantes en masse klatreplanter, roser, stedsegrøn kaprifolie, klematis mv. Herudover byggede jeg et skur, som også blev placeret ud mod vejen, hvilket tilsammen gav god afskærmning. Senere på året kom en ligusterhæk (der senere blev udskiftet med en bøgehæk). Efterfølgende kom der en pergola til som have-entré og jeg byggede en ny havelåge, der var højere.

Havens strukturelle elementer

Jeg har altid ønsket mig et drivhus af træ, men de er dyre og jeg havde ikke lige adgang til nogle fede genbrugsvinduer. Løsningen blev derfor et købt, men mindre drivhus end jeg havde ønsket mig. Drivhuset er sat på en sokkel af legablokke, der er gravet 50 cm. ned i jorden med et par rækker muret mursten ovenpå. I første omgang havde jeg lavet et opbevaringsrum i midten, men grundvandet viste sig, at det blev ubrugeligt. Det blev derfor fyldt op og fik belægning henover.

I vinteren 2015 begyndte jeg at anlægge haven. Første vinter havde vist, at haven er forholdsvis våd i vinterhalvåret. Jeg besluttede derfor at slå to fluer med eet smæk. Bede og stier blev anlagt ovenpå det eksisterende niveau. Med brædder styret af stålstænger definerede jeg stiernes placering udfra mine normale færdselsveje. Stierne blev i første omgang fyldt op med stabilgrus, der blev vibreret, hvorefter der blev lagt stenmel ovenpå. Bedene blev gravet igennem og græstørvene vendt med toppen nedad, hvorefter der kom et jordlag yderligere på. Det var lidt et forsøg, men det har vist sig at være udmærket. Når jeg efterfølgende er stødt på græs ved plantning, har jeg bare fjernet dem og tilført ko-jord.

Stenmelet viste sig, at give et mere formelt look end det, jeg gik efter, så der blev lagt et lag med sti-grus ovenpå. Nu havde jeg de grundlæggende rammer i forhaven. Jeg ventede på, at få sat en tilbygning på østsiden af huset, så i første omgang sprang jeg denne del af haven over. Istedet gik jeg i gang med at plante bedene til. Der skal meget til, når man starter på bar bund. Jeg vil gerne have den uformelle havestil, hvor roser blander sig med stauder og sommerblomster. Sommerblomster er en skøn ting, når man venter på, at en hel have skal vokse til. Jeg har plantet 39 forskellige roser, primært engelske roser, men også en del historiske. Jeg planter ikke store grupper af roser eller stauder sammen, da jeg gerne vil have et mere uformelt og vildt look. Roser, stauder og sommerblomster skal væve sig ind i hinanden. Herudover planter jeg tone i tone. Gul, rød og orange er forbudt i min have. De farver forstyrer mit øje og stresser. Måske jeg bare ikke er nået dertil i min have-udvikling, men alt i en “forkert” tone bliver lynhurtigt hevet op og givet til en nabo.

Rum i haven

Jeg har placeret større buske, træer, hegn mv. på strategiske steder. De skal enten rum-dele eller skærme for indkig. Med en have på kun 400 m2 er det en kunst at få haven til at se større ud, og det gør man ved at afskærme det frie kig. Jeg går derfor meget op i hvordan man kan rum-dele haven, så man får fornemmelsen af, at den er større end den reelt er. Det handler det om at have nogle få lange kig og flere små rum, der er mere eller mindre afgrænset, at bryde det åbne rum.

Skitse af haven, som den har udviklet sig

Udfordringen med stierne i haven

Jeg har haft store udfordringer med gangpartierne i haven. Det startede med stier af slotsgrus. Det gav et park-agtigt look, og ikke det rigtige kolonihave-look, som jeg gik efter. Grus-stier fungerer fantastisk i store haver og i haver, hvor der kommer mange besøgende. Jeg forsøgte mig derfor med græsgange. Der blev lagt rullegræs af en type, der bliver brugt til fodboldbaner. Det har vist sig heller ikke at være godt. Her er for meget slid og for vådt. Jeg er nu så småt ved at klunse sten til at lægge på stierne, så græsset over tid kan afløses. Jeg er startet med de mest udsatte steder, som er hele indgangsområdet.

Tilbygning og udvidelse af terrassen

I sommer blev huset udvidet med en tilbygning, som giver et hjørne til terrassen. Jeg er ret vild med terrasser, der har en huleagtig stemning. Et hjørne giver et godt udgangspunkt. En delvis overdækning af terrassen i form af en pergola ville øge stemningen. Op ad muren i hjørnet er plantet et par klatrende roser, hvilket jeg også har gjort på de to hjørner foran huset. Mellem vinduerne foran huset er plantet en blåregn, som skal gå op og dele sig over hvert vindue.

Jeg elsker, når huse/bygninger er pakket ind i klatrende planter. Det er en god måde at skabe frodighed på i en lille have – især i en have, som er nyanlagt. Jeg synes desuden også, at der er vigtigt at bruge genbrugssten til belægning. Når alt er nyt, skal der være noget, der giver det lidt patina og kant. Alle sten og fliser i min have er enten genbrug fra den gamle have eller naboers gamle fliser. Stien foran huset er lagt i delvist stolpebeton, for at den ikke skal skride.

De seneste projekter

 

Et af de nyeste projekter er en pergola over rudestien. Stien er det eneste, som er tilbage fra haven, da jeg købte den, og jeg har hele tiden tænkt, at det ville være fantastisk med en pergola netop her. Pergolaen tjener flere formål. For det første ville jeg gerne give den del af haven mere tyngde, så der samlet blev en bedre balance. Der skete meget i den anden side af haven og ikke så meget i denne side. Pergolaen udligner skævheden og giver en perfekt balance i haven. For det andet var jeg interesseret i en bedre afskærmning fra vest. Dels er hækken ind mod naboen er ikke helt voksen endnu, og dels kommer der både vind og trafikstøj fra den side. Sidst, men ikke mindst ville jeg gerne have et delvist skygge-bed, da der er meget få skygge-steder i haven.

Op ad stolperne har jeg sat storbladet efeu. Når den vokser til, vil det give en hule-agtig stemning. Der er noget eventyrligt over efeu, og jeg glæder mig til at se resultatet, når buske og stauder vælter frem i bedene. En sen aften fik jeg pludselige den fantastiske idé, at man kunne lave en siddeplads i bedet. Og i nattøj og gummistøvler blev der sat et par pinde til det nye byggeri kl. 01 om natten. En hule i pergolaen. Det fungerer super godt. Og det bliver endnu bedre, når rosen Avensis Splendens vokser til og lukker af som tag på alkoven.

Hvis I har lyst til at få nogle ideer til hvordan I kan lave nogle af mine projekter i jeres egen have, så kontakt mig her. I kan også læse mere her.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

... og få besked, når der er nyt på bloggen.

Du er nu tilmeldt!